Bolkestein: Nijpels niet naar Gelderland

ARNHEM/DEN HAAG, 18 OKT. VVD-leider F. Bolkestein wil niet dat zijn partijgenoot oud-minister E. Nijpels commissaris van de koningin in Gelderland wordt. Door zijn interventie is de vertrouwenscommissie in Gelderland verdeeld geraakt over de voordracht van de nieuwe commissaris.

Alle politieke partijen in Gelderland, behalve de VVD, willen Nijpels, zo bevestigen bronnen in Den Haag en binnen de Gelderse politiek.

Het is niet de eerste keer dat Bolkestein een dergelijke kandidatuur van de oud-minister van VROM blokkeert. Ook enkele jaren geleden, toen dezelfde post in Zuid-Holland vacant kwam, voorkwam Bolkestein dat Nijpels daar zou worden benoemd als commissaris van de Koningin.

Er bestaat al animositeit tussen de twee sinds 1986, toen de VVD onder leiding van Nijpels negen zetels verloor. Na deze verkiezingsnederlaag werd Nijpels ten val gebracht als politiek leider. Bolkestein speelde daarbij een belangrijke rol. Hij vond Nijpels tekortschieten in diens manier van leidinggeven. Bolkestein verweet Nijpels onder meer een “karakterachterstand”.

Door de verdeeldheid in de vertrouwenscommissie is minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) in een lastig parket gekomen. Enerzijds wordt hij geconfronteerd met de wens van het overgrote deel van de vertrouwenscommissie om Nijpels te benoemen. Anderzijds heeft Dijkstal rekening te houden met de wens van zijn politiek leider, Bolkestein. Binnenkort heeft de minister een gesprek met de vertrouwenscommissie.

Nijpels leidt nu de arbodienst De Twaalf Provinciën.