Het nieuws van 18 oktober 1996

Kamer lijkt tegen accijnsverhoging

DEN HAAG, 18 OKT. Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer zal naar verwachting dinsdag tegen de verhoging van de tabaksaccijns met vijftig cent stemmen.

Daardoor zou een gat van driehonderd miljoen gulden in de Rijksbegroting voor volgend jaar ontstaan. De VVD-fractie wil dit opvangen door af te zien van een verlaging van de belasting voor de laagste inkomens.

Het kabinet wil de accijnsverhoging op sigaretten en shag doorvoeren om het tabaksgebruik onder jongeren te ontmoedigen.

Het duurder maken van de rookwaar is een van de maatregelen die de ministers Borst (Volksgezondheid) en Wijers (Economische Zaken) hebben aangekondigd in de nota Tabaksontmoedigingsbeleid. De geschatte opbrengst van ongeveer driehonderd miljoen gulden zou ten dele aan de gezondheidszorg ten goede moeten komen. Dinsdag zal worden gestemd over een door de VVD ingediende motie die de verhoging van de tabaksaccijns afwijst. Volgens de coalitiepartij zal de maatregel geen effect sorteren bij jongeren.

De VVD krijgt steun voor de motie van het CDA, Senioren 2000, de Unie 55+, de CD, de lijst-Hendriks en waarschijnlijk ook van het AOV. Daarmee zijn 77 van de 150 Tweede-Kamerleden tegen het voorstel van Wijers en Borst. D66 en de PvdA vinden de houding van coalitiegenoot VVD “vervelend worden”.

De VVD-fractie ligt ook dwars bij het verhogen van de brandstofaccijnzen op 1 juli 1997. De fractie wil dit besluit met een half jaar uitstellen, waarbij de VVD-ers hopen dat in de tussentijd ook de accijnzen in Duitsland worden verhoogd waardoor het concurrentieverstorende effect wegvalt.

Financieel woordvoerder Hoogervorst van de VVD-fractie heeft hiertoe een motie ingediend die door VVD-minister Zalm (Financiën) wordt afgeraden.

Hoogervorst wil dat dinsdag over deze motie wordt gestemd. De stemming over deze motie en de begroting van Financiën is op instigatie van GroenLinks uitgesteld omdat de oppositiepartij meer helderheid wil over bezuinigingen op het openbaar vervoer. Daarvoor moet minister Jorritsma (Verkeer) eerst met de vervoersmaatschappijen overleggen.

Dat overleg heeft nog niet plaats gehad. Zonder de resultaten van dit overleg wil GroenLinks niet stemmen over de begroting van Financiën en de motie over de brandstofaccijnzen.