Werkloosheid nam in derde kwartaal toe

DEN HAAG, 17 OKT. De daling van de werkloosheid stagneert. Het aantal werklozen lag in het derde kwartaal van dit jaar, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, op 441.000. In het tweede kwartaal telde het Centraal Bureau voor de Statistiek gemiddeld 437.000 werklozen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar is er sprake van een daling met 12.000. Vanaf medio vorig jaar schommelde het aantal geregistreerde werklozen tussen de 450.000 en 460.000. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het uit op 452.000, waarna een daling inzette. Over wat langere termijn gezien is er een dalende trend sinds februari 1994.

Het aantal geregistreerde werklozen is nu 6,7 procent van de beroepsbevolking. De vier grote steden en het noorden van het land springen er ongunstig uit.

In de vier grote steden was in de periode juli-september 11,3 procent van de beroepsbevolking werkloos.

In de drie noordelijke provincies lag het werkloosheidspercentage op 9,5.

Het CBS gaat bij zijn telling uit van degenen die zijn ingeschreven bij de arbeidsbureaus. Werklozen en mensen met een baan van minder dan twaalf uur die direct voor een baan van minstens twaalf uur beschikbaar zijn worden geteld bij het bepalen van de geregistreerde werkloosheid.

Volgens het Centraal Planbureau daalt het aantal personen met een werkloosheidsuitkering van 770.000 naar 745.000. De werkloze beroepsbevolking daalt volgens het planbureau van 500.000 naar 465.000.