Vredesoperaties

D66-Kamerlid Hoekema bepleit voortgezette deelname van Nederland aan vredesoperaties (NRC HANDELSBLAD, 2 oktober). Ook VVD-Kamerlid Van den Doel blijkt voorstander te zijn van deelname aan vredesoperaties, zij het dat hij daar bepaalde voorwaarden aan verbindt (8 oktober).

De redenering van de heren is ongeveer als volgt: wij hebben nu eenmaal gekozen voor een beleid waarbij onze krijgsmacht geschikt is voor deelname aan internationale vredesoperaties en wij moeten ons steentje bijdragen aan vredeshandhaving in het buitenland.

Het zou goed zijn als beiden (en ook de regeringspartijen) zich eens zouden bezinnen op de vraag wat onze prioriteiten zijn als het gaat om de besteding van de uitgaven van het rijk. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn de vraag naar de behoeften van de Nederlandse bevolking. Ongetwijfeld zal een adequate gezondheidszorg daarbij hoog scoren.

Waarom moeten onze defensie-uitgaven - als percentage van het BNP - zoveel hoger zijn dan in landen als België, Denemarken en Duitsland? Het zou een goede zaak zijn als wij niet langer op de oude schaal deelnemen aan vredesoperaties, met als gevolg dat de krijgsmacht verkleind kan worden. Het geld dat daarmee wordt bespaard kan worden aangewend voor een betere gezondheidszorg en voor zorg voor de ouderen. Een beschaafd land als Nederland moet zich doodschamen voor de wachtlijsten die bij de verzorgingstehuizen en bij de thuishulp bestaan.