TE. D66: studiebeurs voor slechts 2 jaar

GRONINGEN, 17 OKT. D66 wil de studiebeurs in het hoger onderwijs beperken tot de eerste twee studiejaren. Daarna moeten studenten een lening kunnen afsluiten om hun studie te betalen.

Dit zei D66-Kamerlid en onderwijsspecialist B. Bakker tijdens een debat in Groningen over een nieuw stelsel van studiebeurzen. De bijeenkomst was georganiseerd als opmaat voor de 'fundamentele' discussie over de studiefinanciering die minister Ritzen (Onderwijs) eind deze maand wil beginnen.

Studiekosten spelen vooral een rol in de beslissing van schoolverlaters en ouders om te gaan studeren, zo motiveerde Bakker zijn voorstel, in het vervolg van de studie zijn studenten meer bereid zelf in hun toekomst te investeren. Wel wil hij kinderen uit lagere inkomensgroepen in de eerste twee jaar een hogere beurs geven dan kinderen van kapitaalkrachtige ouders. Gebeurt dat niet, dan komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor kansarme kinderen in gevaar, aldus Bakker. Hij verwees daarbij naar een onlangs verschenen “alarmerend” rapport waaruit blijkt dat steeds meer jongeren uit lagere inkomensgroepen een studie uitstellen en mogelijk afstellen.

D66 sluit zich hiermee aan bij de opvatting van de vereniging van universiteiten VSNU, die gisteren werd vertolkt door voorzitter R. Meijerink. Het huidige stelsel dat deze maand precies tien jaar van kracht is, is volgens de voorzitter “failliet”. Hij zei dat het afgelopen moet zijn met het “knabbelen aan de marges van het stelsel”. Net als D66 wil hij de beurs beperken tot de eerste twee jaar. Voorzitter C. Grimbergen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt dat in de toekomst de studiefinanciering bekostigd moet worden uit een fonds, waarin oud-studenten naar draagkracht geld storten. D66 overweegt ook een systeem waarin de overheid met het collegegeld en studiefinanciering de studiekeuze kan sturen. Iemand die natuurkunde gaat studeren zou dan bijvoorbeeld minder collegegeld hoeven te betalen dan een student-sociologie. “Dit is een lastige kwestie”, aldus Bakker gisteravond. “Iemand die sociologie studeert is mij natuurlijk net zo lief, maar Nederland raakt anders in de problemen.”