Studie NAVO nieuwe 'IFOR' voor Bosnië

BRUSSEL, 17 OKT. De NAVO-ambassadeurs hebben de militaire autoriteiten van de NAVO opgedragen vier opties uit te werken voor de vorming van een nieuwe vredesmacht in Bosnië, na het beoogde vertrek van de huidige vredesmacht, IFOR, in december.

Nagegaan zal worden hoeveel troepen nodig zijn om vier verschillende taken te vervullen: 1. begeleiding van de terugtrekking van IFOR, 2. verhinderen van nieuwe gevechten, 3. vergroten van de stabiliteit en het verlenen van beperkte hulp bij de wederopbouw, en 4. vergroten van de stabiliteit en verlenen van uitgebreide hulp bij de wederopbouw.