Sportbeoefening bespaart samenleving 160 miljoen per jaar

DEN HAAG, 17 OKT. Sportboefening bespaart de samenleving op de lange termijn 160 miljoen gulden per jaar. Dit positieve effect neemt echter de onvrede onder de werkgevers over het arbeidsverzuim als gevolg van sport niet weg. De totale maatschappelijke kosten van sport zouden jaarlijks 750 miljoen gulden bedragen. Daarvan zijn de helft verzuimkosten.

Maar uit een kosten-baten-analyse blijkt dat de baten van sport hoger zijn dan de kosten. Dat staat in het rapport 'De maatschappelijke betekenis van sport' dat het NOC*NSF gisteren overhandigde aan premier Kok.

Sporters in de leeftijd van 18 tot 35 jaar zijn de grootste brokkenmakers. Zij missen bijna 2,5 miljoen arbeidsdagen als gevolg van blessures. Dat is ongeveer 8 procent van het totaal aantal verzuimdagen onder jongeren. Daar staat tegenover dat het aantal verzuimdagen in de leeftijdscategorie van 35 tot 54 jaar door sportbeoefening met bijna een miljoen is afgenomen. De 35-plussers zorgen voor een gunstig netto effect. Het is waarschijnlijk dat het positieve effect van sport voor 55-plussers nog gunstiger is.

Sportblessures komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen, meer in georganiseerd verband dan in ongeorganiseerd en meer tijdens wedstrijden dan tijdens trainingen. Van het totaal komt 61 procent tot stand in slechts tien sporten: voetbal, volleybal, hockey, tennis, fitness, korfbal, basketbal, handbal, zaalvoetbal en karate. De medische kosten van blessures stijgen en werkgevers moeten tegenwoordig zelf de kosten van ziekteverzuim dragen.

Premier Kok erkende gisteren de sociale en economische betekenis van sport. Volgens de premier zal sport, naast de economische, technologische en ecologische ontwikkelingen, een rol gaan spelen in de 'Agenda 2000-plus', de plannen van het kabinet voor de volgende eeuw.

Sport bekleedt volgens Kok een belangrijke positie in de samenleving, maar over een extra bijdrage uit de staatskas wilde de premier het gisteren niet hebben. “Ik weet dat de sport veel kan, ook alleen, maar we moeten investeren in de bundeling van krachten waar we allemaal beter van worden”, aldus de premier. Kok wees op de sportnota van het kabinet die staatssecretaris Terpstra (Sport) binnenkort presenteert.