Overleg met Doema; Perry pleit in Moskou voor Start-verdrag

MOSKOU, 17 OKT. De Amerikaanse minister van Defensie, William Perry, heeft vandaag in het Russische parlement gepleit voor goedkeuring van het START-2 verdrag voor de beperking van strategische kernwapens.

Ook zijn Russische collega, Igor Rodionov, sprak zich gisteren nog eens uit voor ratificatie en zelfs voor een vervolg: 'START-3'. Maar Rodionov durfde geen voorspelling te doen over het standpunt van het parlement, dat in deze het laatste woord heeft.

De bijeenkomst van Perry met de parlementscommissies voor buitenlandse zaken en defensie vond plaats achter gesloten deuren.

Het START-2 verdrag is ondertekend in 1993 en verplicht de Verenigde Staten en Rusland in tien jaar tijd het aantal kernwapens voor de lange afstand terug te brengen tot 3.500 elk. Dat is ongeveer een halvering van de huidige arsenalen. Vanaf land te lanceren raketten met meervoudige kernkoppen, zoals de Russische SS-18, worden verboden. Het verdrag werd in januari van dit jaar geratificeerd door de Amerikaanse Senaat.

De Russische Doema aarzelt echter over ratificatie. De bezwaren tegen het verdrag zijn velerlei. De afgesproken reducties worden als onevenwichtig beschouwd. De Russische strijdkrachten hebben geen geld om kernwapens te vernietigen en zeker niet om ter vervanging moderne conventionele wapens te kopen. De dreiging vanuit het Westen neemt volgens veel parlementariërs niet af maar juist toe.

“Het verdrag heeft meer minnen dan plussen, maar ik denk dat we het nog steeds nodig hebben. Eerst moeten echter de grootste minpunten worden opgelost en het eerste daarvan is de uitbreiding van de NAVO”, zei de communist Aleksei Podberjozkin gisteren. Ook een woordvoerder van de regeringsgezinde fractie Ons Huis is Rusland stelde dat “de kwestie van ratificatie van START-2 in samenhang moet worden gezien met de NAVO-expansie”.

In Rusland is men unaniem tegen de uitbreiding van het Westerse bondgenootschap. Het wordt als onrechtvaardig en onveilig ervaren dat terwijl het Warschaupact is ontbonden, de NAVO zich juist in oostelijke richting uitbreidt. Hoewel regeringsfunctionarissen de laatste maanden hebben laten doorschemeren dat Moskou weinig tegen de gevreesde expansie kan doen, lijkt het parlement het START-2 verdrag te willen gebruiken als pressiemiddel.

Perry onderstreepte gisteren dat hij niet naar Moskou is gekomen om over wijzigingen in het verdrag te praten. Verwerping van START-2, waarschuwde hij, zou miljarden dollars kosten voor het onderhoud van overbodige wapens. Verwerping zou bovendien de uitbreidingsplannen van de NAVO niet tegenhouden.

Zijn Russische collega Rodionov sloot zich na een drie uur durend onderhoud bij minister Perry aan. “Ik ben er niet alleen voor, ik ben ook voor een volgend verdrag, START-3, om door te gaan met wapenvermindering”, zo verklaarde hij. Tot nu toe heeft de Russische regering overigens niet echt bij het parlement aangedrongen op ratificatie.