Nieuw bestuur CTSV krijgt minder salaris

DEN HAAG, 17 OKT. De nieuwe bestuurders van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) krijgen een lager salaris dan hun voorgangers. Ze kunnen ook niet rekenen op een gouden handdruk als ze vroegtijdig vertrekken.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Grave kiest voor een salaris op het niveau van “de hoogste ambtelijke rangen”. Inclusief vakantiegeld betekent dat een salaris van maximaal 194.689 gulden. De voormalige voorzitter van het CTSV, D. van Leeuwen, verdiende 300.000 gulden per jaar, de twee bestuursleden G.J. van Otterloo en M. van Rooijen ieder 250.000.

De bewindsman neemt in grote lijnen de aanbevelingen over van de huidige interim-bestuurders van het CTSV, voorzitter A. Geurtsen en W. Etty. Die stelden in samenspraak met de interim-directie van het CTSV en op verzoek van de staatssecretaris een profielschets op voor de toekomstige bestuursleden.

Uitgangspunt daarbij is een volledige baan voor de voorzitter en halve banen voor de overige leden van het CTSV-bestuur. De Grave wil de feitelijke invulling laten afhangen van het nieuwe bestuur. “Ik ga er vanuit dat het vervullen van de functie van bestuurslid in beginsel op part-time basis mogelijk moet zijn, waarbij (...) ten aanzien van de voorzitter wel van een substantiële beschikbaarheid sprake moet zijn”, schrijft De Grave in zijn brief aan de Kamer.

Het in april van dit jaar afgetreden CTSV-bestuur bestond uit drie full-time leden. Dit bleek ongewenst, omdat het bestuur en de eveneens volledig beschikbare directie elkaar in de weg bleken te lopen.

Het afgetreden bestuur maakte nog aanspraak op salarisdoorbetaling gedurende de rest van zijn contractperiode. De Grave schrijft nu dat bij “niet-herbenoeming of ontslag geen onoverzienbare aanpraken behoeven te ontstaan”. Dit betekent dat een slecht functionerende bestuurder zonder gouden handdruk kan worden ontslagen.

De beide interim-bestuursleden van het CTSV sommen in de profielschets een groot aantal kwaliteiten op waaraan hun opvolgers moeten voldoen. Belangrijk is “het vermogen om boven partijen te staan” en sterke communicatieve vaardigheden, “ook in (potentiële) conflictsituaties”. Gevoel voor politieke verhoudingen is eveneens een belangrijke pre. Geurtsen en Etty zijn met enkele kandidaten in gesprek.