Militaire vliegbewegingen

De choreografie van het luchtgevecht kent standaard 'oefeningen' die sinds de uitvinding van het jachtvliegtuig, bijna negentig jaar geleden, niet of nauwelijks zijn veranderd. De manoeuvres van de tweedekkerpiloten uit de Eerdte Wereldoorlog waren niwet veel anders dan de luchtcapriolen die hun eendekkercollega's in de Tweede Wereldoorlog uitvoerden. En dat geldt ook voor de straaljagerpiloten in de Golfoorlog.

Die vliegbewegingen zijn al bijna een eeuw hetzelfde, omdat ze steeds hetzelfde beogen: of de piloot wil zichachter de tegenstander manoeuvreeren zodat hij een salvo met zijn boordgeschut kan geven, of hij wil juist voorkomen dat het omgekeerde gebeurt. Veel van de standaardbewegingen bij het luchtgevect (ook wel 'dogfight' geheten) zijn vernoemd naar hun al lang overleden uitvinders. Zo is de 'Immelman' genoemd naarde gelijknamige Duitse lucht-'aas' Max Immelmann (zestien overwinningen) die met deze snelle beweging zijn tegenstanders wist te verrassen. Ook hedendaagse jachtvliegers oefenen nog zijn 'Immelmann'.