Maastricht/Aachen Airport

Foto: Maastricht/Aachen Airport, zoals vliegveld Beek officieel heet, is al jarenlang onderwerp van verwoede discussie, binnen en buiten het kabinet. Inzet is de vraag of er op de Limburgse luchthaven ook 's nachts mag worden gevlogen.

De bedoeling is dat de huidige start- en landingsbaan van 2.500 meter in noord-/zuidrichting wordt vervangen door een oost-/westbaan van 3.500 meter. Voordeel daarvan is dat de vliegtuigen veel minder over bewoonde gebieden komen. De luchthaven vindt nachtvliegtuigen noodzakelijk voor een rendabel 'Beek'. Deze vluchten zijn er nu verboden. Een verdeeld kabinet buigt zich onder meer over de vraag uit welke uren de nacht bestaat. Mocht het kabinet dit jaar een voor het vliegveld positief besluit nemen, dan kan de nieuwe baan er in 2001 à 2002 liggen, of enkele jaren later als er een nieuwe milieuprocedure (MER) nodig is. De staat is voor eenderde eigenaar van 'Beek', net als de provincie Limburg. Voor de rest zijn de aandelen in handen van de industriebank LIOF, gemeenten en Kamers van Koophandel. Foto Thijs Postma