Londen wil verbod op tachtig procent handvuurwapens

LONDEN, 17 OKT. De Britse regering stelt voor de meeste handvuurwapens te verbieden. De wetgeving is een direct gevolg van het bloedbad in het Schotse Dunblane, waar Thomas Hamilton, een geestelijk verward lid van een schietclub, in maart zestien kleuters en hun leidster doodschoot.

Het parlement zou de gisteren ingediende wetsvoorstellen, die ongeveer tachtig procent van de nu legale handvuurwapens verbieden, nog voor Kerstmis moeten behandelen. Als de voorstellen worden aangenomen, moeten ten minste 160.000 handvuurwapens worden vernietigd.

Na het drama in Dunblane werd van verschillende kanten aangedrongen op een algeheel verbod op vuurwapenbezit. Premier Major stelde een commissie in onder leiding van Lord Cullen die aanbevelingen moest doen voor beter toezicht op het wapenbezit. Al in augustus kwam de commissie met een rapport waarin een volledig verbod werd afgewezen. Dat leidde tot ernstige kritiek. Volgens tegenstanders van elke vorm van wapenbezit liet de commissie zich te veel leiden door de 'wapenlobby'. Bestuurders van schietverenigingen ontkennen dat. Zij wilden niet verder gaan dan een verscherping van de eisen waaraan wapenbezitters moeten voldoen. Volgens de wetsvoorstellen worden alle handvuurwapens van een kaliber van meer dan .22 inch verboden. Schietclubs mogen echter grotere handvuurwapens blijven gebruiken, mits deze goed worden opgeborgen en bewaakt.

Ouders van de vermoorde kleuters in Dunblane reageerden vanmorgen woedend op de wetsvoorstellen. “Wat mij betreft hadden op 14 maart (de dag van het bloedbad red.) alle handvuurwapens verboden moeten worden”, aldus een man wiens dochtertje bij het bloedbad de dood vond. De organisatie Sneeuwklokje, in Dunblane opgericht, heeft inmiddels 750.000 handtekeningen tegen iedere vorm van wapenbezit verzameld. “Het compleet uitbannen van wapens is het enig mogelijke antwoord op Dunblane”, aldus Ann Pearston van Sneeuwklokje, dat de nieuwe wetsvoorstellen eveneens afwijst. “Laat de wapens achter in de schietclub en mensen als Hamilton zullen ze gewoon uitboeken voor wedstrijden elders of ze domweg in hun zak steken en meenemen.”

Ook de oppositiepartij Labour is voorstander van een totaal verbod. Op het jaarlijkse partijcongres van Labour riep een moeder uit Dunblane onlangs de partij op met niets minder dan een totaal verbod genoegen te nemen. “In een fatsoenlijke, beschaafde maatschappij is er geen plaats voor welke handvuurwapens dan ook”, aldus George Robertson, de woordvoerder voor Schotse aangelegenheden van de partij. (Reuter, AP)