Kunstgebit via fonds mogelijk 'beperkt'

DEN HAAG, 17 OKT. De mogelijkheden om het kunstgebit via een aanvullingsfonds weer te vergoeden zijn volgens Zorgverzekeraars Nederland “beperkt”. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft volgens het overkoepelende orgaan van verzekeraars onterecht de indruk gewekt dat het opnemen van de gebitsprothese in een algemene aanvullende verzekering dwingend kan worden voorgeschreven. Dit staat in een brief van Zorgverzekeraars Nederland gericht aan een ziekenfonds in Den Haag.

Minister Borst wil de inkomensproblemen die zijn ontstaan nadat het kunstgebit vanaf 1995 uit het ziekenfondspakket verdween oplossen door de protheses onder te brengen bij extra fondsen van zorgverzekeraars. Uit evaluatie-onderzoek van de Ziekenfondsraad bleek dat 60 procent van de bijna 2,5 miljoen mensen met een kunstgebit zich niet aanvullend heeft verzekerd tegen de kosten van vernieuwing van de prothese.

De Ziekenfondsraad heeft Borst eerder dit jaar geadviseerd het kunstgebit weer op te nemen in het ziekenfonds. Een dergelijke maatregel zal echter ongeveer 150 miljoen gulden kosten. De Tweede Kamer wil echter dat Borst de problemen rond het kunstgebit “hoe dan ook” oplost.

Het kabinet voelt er niet voor om het kunstgebit weer op te nemen in het ziekenfonds en wil met de zorgverzekeraars de mogelijkheden bespreken de zogenoemde aanvullingsfondsen nieuw leven in te blazen. Uit deze fondsen werden andere kosten vergoed dan die van het wettelijke pakket.

Volgende week zal Borst de besprekingen met de Zorgverzekeraars voortzetten.