Kabinet beperkt de registratie door CID

DEN HAAG, 17 OKT. De Criminele Inlichtingendiensten (CID's) van de politie mogen niet zonder meer allerlei persoonsgegevens opslaan. Hun registratie moet zich in de praktijk beperken tot zaken die vallen onder zware en georganiseerde criminaliteit en tot ernstige misdrijven zoals moord, verkrachting en doodslag.

Dit is de strekking van een wetsvoorstel van de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie). Nu is de registratie door CID's nog gekoppeld aan het begrip 'CID-subject'. Uit het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden bleek dat de politie dit begrip verschillend uitlegt. Aan die ongewenste situatie moet dit wetsvoorstel een einde maken, aldus Sorgdrager en Dijkstal.

De huidige CID-bestanden bij de politiekorpsen moeten als gevolg van de nieuwe regels worden geschoond. De ministers willen af van de naam CID-register. 'Register zware criminaliteit' sluit volgens hen beter aan bij het doel van de registratie. Zij hebben het voorstel voor advies gestuurd naar de korpsbeheerders, de korpschefs, het openbaar ministerie en de Registratiekamer.

Het wetsvoorstel is het eerste uit het plan van aanpak van Sorgdrager en Dijkstal dat is gebaseerd op de uitkomsten van parlementaire enquête door de commissie-Van Traa. In dat plan worden nog een serie andere wetten aangekondigd. Daarin worden de regels voor politie en justitie bij de opsporing van zware criminaliteit vastgelegd.