Jury Prix de Rome kent geen eerste prijs toe

AMSTERDAM, 17 OKT. De jury van de Prix de Rome kent dit jaar geen eerste prijs in de sector film en video toe. Geen van de vier deelnemers aan de finale heeft het hoge niveau gehaald dat daarvoor wordt verlangd, meent de jury.

De vier finalisten die van de oorspronkelijk 91 gegadigden doordrongen tot de viereneenhalve maand durende werkperiode voor de finale-inzending hebben twee video's en twee films ingeleverd.

De tweede prijs van twintigduizend gulden gaat naar de Maastrichtenaar Imogen Stidworthy (1963). Jeroen Eisinga (1966, Arnhem) en Marieke van der Lippe (1965, Rotterdam) kregen elk een basisprijs van tien mille. Jeroen de Rijke (1970) en Willem de Rooij (1969, Amsterdam) delen de basisprijs.