Hersenen (3)

De vragen 'Wat is de ziel?', 'Hoe werkt de geest?' en 'Wat is de relatie tussen onze hersenen en ons bewustzijn?', als gesteld door dr. G.J. Lokhorst in zijn artikel 'Het mysterie van de ziel', zijn van huis uit dualistische vragen en zullen derhalve nimmer het juiste antwoord opleveren.

Wat wij ziel, geest of bewustzijn noemen is namelijk niet een ding, maar een activiteit, een gebeurtenis, en als zodanig wel te beschrijven, maar niet te ontleden. Ziel, geest en bewustzijn zijn andere namen voor weten. Wij kunnen ons afvragen hoe en waarom wij iets weten, maar te willen onderzoeken wat voor een soort ding het weten is, is even absurd als ons af te vragen wat voor een soort ding het groeien van een boom is.