Hersenen (2)

Geneeskundige en filosoof Lokhorst constateert dat niemand ooit een bevredigend antwoord heeft kunnen geven op de vraag hoe een immateriële ziel met een materieel lichaam in contact zou kunnen staan. Hij refereert onder meer aan de visie van de tegenwoordig op dit punt verguisde Descartes, waarmee het dualistische denken vorm kreeg.

Ik betreur het dat hierbij de zienswijze van de grote tegenhanger van Descartes, te weten de monist Spinoza (1632-1677) onvermeld gebleven is. Naar Spinoza's visie is sprake van één alomvattende werkelijkheid (Deus sive Natura) die zowel onder het lichamelijke als onder het geestelijke aspect bezien kan worden. Bij de mens is dan ook tussen lichaam en geest geen scheiding. Een gebeuren treft de mens in zijn geheel, en de invloed hiervan is in lichaam en geest parallel aanwezig. Interactie tussen lichaam en geest bestaat hierbij niet.

    • Mr. J.E. Fesevur