GEZONDHEID

De gezondheid van mensen in de omgeving van Schiphol is slechter dan gemiddeld, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maar of dat ook te wijten is aan de luchthaven, is nog niet onderzocht. De omwonenden van Schiphol die in een gebied met een hoge 'geluidsbelasting' wonen, gebruiken 8 procent meer slaapmiddelen dan degenen die met een lage belasting te kampen hebben.

Verder is er binnen een straal van 10 kilometer rond de luchthaven een 14 procent hoger gebruik van middelen tegen ademhalingsmoeilijkheden (cara) dan landelijk.

Omstreeks tienduizend mensen worden ernstig gehinderd door het geluid van vliegtuigen die landen op of vertrekken van Schiphol. Honderdduizend omwonenden hebben last van nachtelijk vlieglawaai. Hierdoor kunnen slaapstoornissen en hoge bloeddruk optreden, wat weer kan leiden tot hart- en vaatproblemen. Ook vermindering van de prestaties op school en werk, verhoogd medicijngebruik en wellicht een toename van het aantal baby's met een (te) laag geboortegewicht worden verwacht.

Door de relatief geringe bijdrage van het vliegverkeer aan de luchtverontreiniging is het niet waarschijnlijk dat luchtwegaandoeningen in de regio door de vliegtuigen worden veroorzaakt, aldus het RIVM. Maar niet alle bewoners geloven dit. De Milieudienst Rijnmond is rondom Rotterdam Airport onlangs begonnen dáár de luchtvervuilingseffecten van vliegverkeer te meten.