Frankrijk schaart zich massaal achter stakingsdag

PARIJS, 17 OKT. Tweederde van de Fransen is het eens met de grote stakingsdag van overheidspersoneel die vandaag het voorlopig hoogtepunt betekent in een herfst van onvrede. Terwijl het openbaar vervoer in veel steden beter functioneerde dan verwacht, werd de oproep tot een 24-uursstaking in de luchtvaart, bij de spoorwegen, het onderwijs en veel andere overheidsdiensten door velen opgevolgd. Ook de artsen proberen te staken.

Het is bijna op de dag een jaar nadat de grote stakingsgolf van vorig najaar begon. Toen keerden de acties zich tegen het plan-Juppé dat bezuinigingen op de sociale zekerheid beoogde en een aantal andere maatregelen die een grotere aanvaarding van marktwerking in semi-publieke diensten nastreefden. Een jaar later is van al die regeringsvoornemens nog niet veel terechtgekomen, maar het Franse publiek is volgens verschillende enquêtes ten prooi aan een grotere wanhoop.

Een meerderheid zegt tegen het beleid van de regering-Juppé te zijn en te verlangen naar 'een andere economische politiek'. Men wil een minder strikte beperking van het overheidsbudget, nodig om tijdig te voldoen aan de toelatingseisen van de Economische en Monetaire Unie.

De vakcentrales die vandaag door heel Frankrijk stakingen en demonstratieve marsen houden hebben een breed pakket slogans, zonder concrete eisen te formuleren. Het verzet richt zich tegen 'de aantasting van de publieke dienst' (privatisering), bevriezing van de lonen, beperking van het aantal ambtenaren en aantasting van de koopkracht.

Van alle vooraanstaande politici is er niet een die massaal steun krijgt als alternatief voor premier Juppé. Blijkens een enquête vanmorgen in Le Parisien krijgt Lionel Jospin, de leider van de Parti Socialiste, voor het eerst de meeste steun om het roer over te nemen, 41 procent.