Dure olie goed voor meevaller van ruim miljard

ROTTERDAM, 17 OKT. De sterk gestegen prijs van ruwe olie op de wereldmarkt kan volgend jaar zorgen voor een meevaller van ruim een miljard gulden in de rijksbegroting. Dit jaar kan minister Zalm (Financiën) al rekenen op enkele honderden miljoenen guldens extra inkomsten.

Dit heeft het Centraal Planbureau (CPB) vanmorgen desgevraagd bevestigd. De extra inkomsten kunnen het begrotingstekort in 1997, dat nu is geraamd op 2,2 procent van het bruto binnenlands produkt, tot onder 2 procent brengen.

Nederland is een grote exporteur van gas, waarvan de prijs aan die van olie is gekoppeld. De inkomsten die de staat heeft uit de leveranties van gas en afdrachten van oliemaatschappijen zijn voor volgend jaar geraamd op 8 miljard gulden, bij een olieprijs van 16 dollar per vat. De prijs van ruwe olie is dit jaar echter fors gestegen, en bereikte deze week een niveau van ruim 24 dollar per vat van 159 liter. Dat is de hoogste prijs sinds de Golfoorlog in 1990.

De raming van 16 dollar per vat is afkomstig uit de Macro-economische Verkenningen van het CPB voor volgend jaar, die ten grondslag liggen aan de Rijksbegroting. Een woordvoerder van het CPB onderstreepte vanmorgen dat die raming nog niet is bijgesteld. Hiermee wordt gewacht tot na internationaal overleg in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarin de planbureaus van de industrielanden hun ramingen coördineren. In dat kader circuleert een bijstelling van de raming van de olieprijs naar 20 dollar.

Bij die prijs stijgen de aardgasbaten van het rijk volgend jaar volgens het CPB van 8 miljard gulden tot boven 9 miljard gulden. In de jaren daarna neemt dit positieve effect nog verder toe. Omdat gasleveranties in contracten overeen zijn gekomen, reageren de energiebaten van de Nederlandse staat met enige traagheid op prijsontwikkelingen op de oliemarkt.

Ook dit jaar kan minister Zalm al rekenen op een flinke meevaller van enkele honderden miljoenen guldens. Voor het lopende begrotingsjaar rekent het kabinet met een olieprijs van 17 dollar, maar de werkelijke prijs bedroeg in de eerste negen maanden gemiddeld al 20 dollar.

Wereldwijd een hoog olieverbruik, te lage voorraden bij raffinaderijen en het tegenhouden van Iraakse olieleveranties door de Verenigde Naties hebben de olieprijzen dit jaar structureel opgedreven. Oud-topman Subroto van de organisatie van olie exporterende landen (OPEC) zei gisteren voorlopig een hoge olieprijs te verwachten.