Burgerschap

De bijdrage van Jaap Boerdam (12 oktober) heeft weer een hoog kapsalongehalte. Een vrijblijvend gezever van een teleurgestelde socialist, zonder zelfs maar een enkele poging aan te dragen tot een oplossing van de geschilderde problemen. Eén maal in het verhaal slaat hij de spijker op de kop met de opmerking dat werklozen voor een paar guldens meer dan hun uitkering niet gaan werken.

Hij verzuimt echter daaraan toe te voegen dat deze situatie bestaat doordat het linker smaldeel der regering halsstarrig vasthoudt aan de koppeling van lonen en uitkeringen.

Boerdam komt ook nog te spreken over de tweedeling van onze samenleving. Hij weet zich kennelijk niet het treffende voorbeeld van de 'ongedeelde' samenleving van de Sovjet-Unie te herinneren. De vraag is hoelang linkse broeders blijven doorgaan met hun bijna genante rouwbeklag zonder dat zij en hun partij de samenleving een aanvaardbare vorm van neo-socialisme kunnen aanbieden?