Advies: schaf beurs MBO'er op kamer af

DEN HAAG, 17 OKT. De studiebeurs voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) die op kamers wonen moet worden afgeschaft. Anders dan in het hoger onderwijs moeten MBO'ers tot hun 21ste dezelfde, lagere, beurs krijgen als MBO-scholieren die thuis wonen.

Dit adviseert een commissie aan minister Ritzen (Onderwijs) in een gisteren uitgebracht rapport. Noodzaak om op kamers te wonen bestaat er voor MBO'ers niet, vindt de commissie, want er zijn voldoende scholen in alle delen van het land en ouders hebben tot het 21ste jaar een 'zorgplicht' voor hun kinderen. Alleen scholieren die een bijzondere opleiding ver van huis volgen of problemen thuis hebben moeten aanspraak kunnen maken op een hogere studiebeurs. Welke leerlingen dat zijn, moeten scholen zelf bepalen. Het geld dat de maatregel oplevert moet ten goede komen aan scholieren in het leerlingwezen die 'werkend leren' en nu uitgesloten zijn van een studiebeurs.

Het advies maakt deel uit van een geheel nieuwe opzet die de commissie voorziet voor de studiefinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs en leerlingwezen. Ze wil dat leerlingen in beide onderwijssoorten een vergelijkbaar inkomen krijgen volgens één stelsel. Nu nog zijn er drie verschillende regelingen: kinderbijslag, tegemoetkoming in de studiekosten, en studiefinanciering.

Kern van het plan is dat een leerling studiefinanciering krijgt als hij op school lessen volgt en loon krijgt als hij stage loopt of werkt. Hierdoor zullen werkgevers anders dan nu gaan meebetalen aan de opleiding van scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs. Omgekeerd moet de minister voor het eerst studiefinanciering betalen aan scholieren uit het leerlingwezen.

Voor de financiering wil de commissie een fonds scheppen, waaraan elk bedrijf verplicht een premie moet afdragen. De premie wordt kwijtgescholden als bedrijven veel stageplaatsen beschikbaar stellen. De commissie beoogt hiermee het bedrijfsleven meer te betrekken bij de opleidingen. Met name in de reclame- en informaticasector zijn nauwelijks stage- en leerplaatsen beschikbaar, terwijl deze sectoren wel profiteren van de speciale opleidingen in het MBO en leerlingwezen.

De commisie wil uit het fonds ook een premie betalen aan scholieren die hun opleiding met een diploma afsluiten. Zo zullen meer studenten de eindstreep halen, verwacht zij. Daartegenover staat dat scholen de studiebeurs moeten kunnen intrekken van scholieren die er “met de pet naar gooien”. Welke norm scholen daarbij moeten aanleggen, heeft de commissie niet geformuleerd.