Wet gelijke behandeling van scholen verscherpt

DEN HAAG, 16 OKT. De Tweede Kamer heeft gisteren gestemd voor een wetsvoorstel dat voorziet in een aanscherping van de financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen. De fracties van CDA, RPF, GPV en SGP stemden tegen.

De wet betekent een verfijning van de bestaande 'overschrijdingsregeling'. Op grond van die regeling kunnen ook bijzondere scholen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming als openbare scholen extra geld kijgen.

Omdat deze regeling soms verstarrend werkt en ook kan leiden tot verspilling, stelde staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) voor het bestaande automatisme van de financiële gelijkstelling aan te passen. In het regeerakkoord van het kabinet-Kok was deze wijziging al aangekondigd.

De financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen slaat terug op artikel 23 over de vrijheid van onderwijs in de grondwet van 1917, waarin de Schoolstrijd werd beslecht.

De kleine christelijke fracties stemden tegen het wetsvoorstel, omdat een adequate rechtsbescherming ontbreekt, aldus Schutte (GPV) die namens deze drie fracties een stemverklaring gaf.

Het Kamerlid Koekkoek (CDA) noemde de rechtsbescherming ook onvoldoende. Het CDA betreurt het ook dat de coalitie geen rol ziet weggelegd voor de Onderwijsraad. Deze raad hoeft op grond van het wetsvoorstel niet te worden geraadpleegd voor advies.

In een stemverklaring achteraf verklaarde Cornielje (VVD) dat volgens zijn fractie de rechtsbescherming niet hoeft worden aangescherpt. Scholen die zich tekort gedaan achten, kunnen volgens hem in beroep gaan krachtens het algemeen bestuursrecht.