Werkgevers tevreden met CAO's 1996

DEN HAAG, 16 OKT. VNO-NCW is tevreden over de resultaten die dit jaar in CAO-overleg geboekt zijn. Loonsverhogingen blijven gematigd, arbeidsduurverkorting gaat gepaard met ruimere werktijden en lagere toeslagen, de overgang van VUT naar flexibel pensioen verloopt voorspoedig.

“De lijn van de laatste jaren is voortgezet”, zei voorzitter J. Blankert van de werkgeversorganisatie vanmorgen bij de evaluatie van het CAO-seizoen 1996. Het akkoord 'De Nieuwe Koers', dat werkgevers, vakbonden en overheid in 1993 in de Stichting van de Arbeid sloten, is volgens hem een succes gebleken. Hij pleit er daarom voor de inhoud van dit akkoord - met als kern: loonmatiging in ruil voor werk - tijdens het komende Najaarsoverleg te herbevestigen.

Uit cijfers van VNO-NCW blijkt dat de loonkosten per eenheid produkt in Nederland de laatste drie jaar voortdurend zijn gedaald. In 1996 daalden deze kosten met 1,5 procent, tegen een stijging van 2,8 procent in het buitenland.

Hoewel de werkgevers tevreden zijn over deze ontwikkeling, waarschuwde Blankert vanmorgen voor te veel optimisme. Hij signaleerde dat in de nu afgesproken CAO's voor 1997 een loonstijging van 2 procent is opgenomen, tegen 1,6 procent in 1996. “Dit klemt des te meer als bedacht wordt dat de daling van de loonkosten per eenheid produkt uit de afgelopen jaren in 1997 omslaat in een stijging (van 0,8 procent, red.), terwijl in het buitenland de stijging van de loonkosten per eenheid produkt afneemt.”

Volgens Blankert kunnen werkgevers en werknemers het beleid van loonmatiging alleen voortzetten als de overheid de lasten blijft verlagen. “Op dit punt laat de overheid het afweten. Dat is een riskante zaak”, aldus Blankert.

Met de plannen van het kabinet om de aanvullende pensioenregelingen niet meer op het eindloon maar op het middelloon te baseren betreedt de overheid volgens Blankert het werkterrein van de sociale partners. De VNO-NCW-voorzitter erkent het belang van beheersing van pensioenkosten, maar pleit ervoor de verantwoordelijkheid voor oplossingen te leggen bij werkgevers en werknemers. In ruil hiervoor zou het kabinet moeten afzien van zijn voornemen de fiscale aftrek van pensioenpremies alleen te baseren op het middelloon.

Het Nederlandse pensioenmodel, met een wettelijke basisregeling (de AOW) en aanvullende afspraken tussen werkgevers en werknemers, zou volgens VNO-NCW-voorzitter Blankert ook bij de WAO gebruikt kunnen worden.