'Verbale duels' taboe; Jeltsin maant medewerkers: geen geruzie

MOSKOU, 16 OKT. President Boris Jeltsin heeft laten weten dat het afgelopen moet zijn met het geruzie tussen zijn medewerkers. Geruchten over verder uitstel van zijn hartoperatie wordt door het Kremlin tegengesproken.

“De president is volledig op de hoogte van alle verbale duels, beschuldigingen en tegenbeschuldigingen die recentelijk over ons zijn uitgestrooid tijdens talloze persconferenties in Moskou”, zei Jeltsins woordvoerder Sergej Jastrzjembski gisteren. “De president is verontrust over deze elementen van confrontatie op het openbare politieke toneel, temeer omdat het confrontaties betreft tussen leden van één team.”

De woordvoerder doelde onder andere op de beschuldiging van 'hoogverraad' van minister van Binnenlandse Zaken Koelikov aan het adres van veiligheidsadviseur en Tsjetsjenië-onderhandelaar Aleksandr Lebed. Koelikov zei eerder deze maand dat het door Lebed bereikte bestand in Tsjetsjenië neerkomt op 'capitulatie'. Premier Tsjernomyrdin heeft vervolgens Koelikov terechtgewezen door in het parlement te verklaren: “Wat de minister ook roept, het werk gaat gewoon door op basis van dit bestand”.

De woordenstrijd tussen deze topfunctionarissen is in Moskou geïnterpreteerd als een machtsstrijd, nu Jeltsins hartproblemen vraagtekens hebben opgeworpen over zijn politieke toekomst. Gisteren werden nieuwe woordenwisselingen verwacht tijdens een besloten zitting van het parlement over Tsjetsjenië. Maar toen kwam het Kremlin met zijn oproep de gelederen te sluiten.

“In verband hiermee heeft Boris Nikolajevitsj de premier, de secretaris van de Veiligheidsraad en de minister van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven hun opvattingen op elkaar af te stemmen voor het begin van de gesloten hoorzitting in de Doema over het Tsjetsjeense probleem”, aldus Jastrzjembski. “Voor zover ik weet is deze order uitgevoerd.” De zitting van de Doema leverde geen nieuwe feiten of meningsverschillen op.

Met zijn verwijzing naar 'verbale duels, beschuldigingen en tegenbeschuldigingen' doelde de Kremlin-woordvoerder ook op de geruchtmakende media-optredens van Aleksandr Korzjakov, ex-chef van Jeltsins lijfwacht, en Boris Fjodorov, voormalig directeur van de Nationale Sportstichting. Dit schemerige liefdadigheidsfonds heeft twee jaar lang belastingvrij voor miljarden guldens aan alcohol en sigaretten mogen importeren zonder daarover in het openbaar verantwoording af te legggen.

Fjodorov beschuldigt Korzjakov van afpersing van het fonds, onder meer om Jeltsins verkiezingscampagne te betalen. Volgens Korzjakov is de beschuldiging politiek gemotiveerd. De voormalige KGB-generaal heeft zich verkiesbaar gesteld voor het parlement en wordt daarbij gesteund door Lebed.