Utrecht wil toch vrije busbaan

UTRECHT, 16 OKT.Het Utrechtse college van B en W houdt vast aan een vrije busbaan door de binnenstad. Vergeleken met eerdere plannen krijgt het fietsverkeer meer ruimte.

B en W hebben gisteren hun definitieve voorstel gepubliceerd inzake de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijn (HOV) van het station naar het universiteitscentrum de Uithof. De stad discussieert al twintig jaar over een snelle vervoersas door de binnenstad. Het plan voor een sneltram strandde, omdat gevreesd werd voor een te sterke aantasting van de binnenstad. Het alternatief van een betonnen vrije busbaan ontlokte begin dit jaar ruim 800 inspraakreacties, zodat opnieuw een vertraging van bijna een half jaar optrad.

De grote steden hebben in 1993 met het Rijk afgesproken dat grote openbaar vervoerprojecten voor 95 procent gesubsidieerd worden. Wethouder H. van der Steenhoven van verkeer vreest dat door allerlei bepalingen de bijdrage zo'n tachtig procent zal bedragen. Het Rijk geeft begin volgend jaar uitsluitsel. Eind november neemt de gemeenteraad een besluit. De aanleg van de busbaan gaat gepaard met een aanzienlijke beperking van het autoverkeer. Op 1 november wordt al een verkeerscirculatieplan van kracht, waardoor het doorgaande autoverkeer uit het centrum wordt geweerd. Van der Steenhoven verwacht dat de autodruk uiteindelijk met zestig procent kan afnemen.