Uitzetting van Ghanese was onrechtmatig

DEN HAAG, 16 OKT. Het ministerie van Justitie en de vreemdelingendienst van de politie Haaglanden hebben vorig jaar een rechterlijke uitspraak genegeerd toen een Ghanese vrouw na haar vrijlating is opgepakt, op Schiphol vastgezet en vervolgens uitgezet naar haar geboorteland.

Ook heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van Justitie in strijd gehandeld met de zogeheten vreemdelingencirculaire van staatssecretaris Schmitz. Die conclusies trekt de nationale ombudsman, M. Oosting in een onderzoek dat is ingesteld na een klacht van de vrouw. De aanvraag voor een verblijfsvergunning van de Ghanese werd in 1991 afgewezen door de IND. Vervolgens werd er een last tot uitzetting opgesteld. De vrouw raakte echter uit beeld bij de politie en werd vorig jaar bij toeval gevonden en in vreemdelingenbewaring gezet.

Toen de vrouw de zaak voor de Haagse rechtbank aanhangig maakte, gelastte de rechter haar vrijlating. Volgens de vreemdelingencirculaire moeten personen, ook als er een uitzettingsbevel bestaat, eerst de gelegenheid krijgen uit eigen beweging te vertrekken. De vrouw zei voor de rechtbank dat zij sinds 1991 op hetzelfde adres heeft gewoond, maar nooit is verzocht om het land te verlaten. Volgens de rechter was er geen aanleiding om daaraan te twijfelen.

Direct na haar vrijlating uit het huis van bewaring, vorig jaar, werd de Ghanese vrouw door de politie Haaglanden opgepakt en naar Schiphol gebracht, aldus het rapport van de ombudsman. Daar werd ze een nacht vastgehouden omdat haar visum nog niet in orde was. De volgende ochtend werd ze uitgezet. De ombudsman oordeelde dat met het oppakken van de vrouw en de detentie op Schiphol een rechterlijke uitspraak is genegeerd.

Staatssecretaris Schmitz stelt in een reactie op de uitspraak van de ombudsman dat de klacht niet gegrond is, omdat een last tot uitzetting de bevoegdheid geeft tot een dwangmiddel als vreemdelingenbewaring. De ombudsman bestrijd dat, omdat in de vreemdelingencirculaire staat dat een persoon alleen actief mag worden uitgezet als die in vreemdelingenbewaring zit. De vrouw was echter net vrijgelaten. Daarmee handelde staatssecretaris Schmitz, verantwoordelijk voor de IND, in strijd met de circulaire, aldus de ombudsman. Hij beveelt Schmitz aan de vreemdelingencirculaire aan te passen, of de procedure rondom de last tot uitzetting in de Vreemdelingenwet beter te regelen.