Sobi claimt voor gedupeerde boeren tientallen miljoenen

ARNHEM, 16 OKT. De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) heeft gisteren voor 212 Sallandse boeren uit de omgeving van Heino enige tientallen miljoenen guldens schadevergoeding geëist van een voormalig directeur van de vroegere zuivelcoöperatie Heino Krause.

Uit een al jaren durend onderzoek van SOBI is komen vast te staan dat de leden van de coöperatie door de fraude van de ex-directeur voor tientallen miljoenen guldens schade hebben opgelopen. Het gaat nu om een civielrechtelijke procedure. Eerder is de vroegere directeur al strafrechtelijk veroordeeld.

Behalve van de directeur eisen de melkveehouders ook vergoeding van zuivelcoöperatie Coberco in Zutphen, waarmee Heino Krause later is gefuseerd, en van accountantskantoor Moret, dat in de betreffende periode jaarverslagen heeft goedgekeurd die volgens SOBI evident frauduleuze cijfers bevatten.

Voorzitter Pieter Lakeman van SOBI zei gisteren ter zitting voor de Arnhemse rechtbank dat de precieze omvang van de schade voor de boeren nog niet duidelijk is. Volgens mr. P.E. Mazel, de raadsman van de ex-directeur, had SOBI al lang van een civiele procedure moeten afzien omdat zijn klant op geen stukken na in staat is de gevorderderde 40 à 50 miljoen op tafel te leggen.

De fraude bestond er volgens het onderzoek van SOBI uit dat de directeur grote hoeveelheden melkpoeder aanlengde, die hij in Duitsland kocht.

De langdurige contracten met Duitse leveranciers werden de directeur echter fataal toen de melkprijs ging dalen. Toen bleek dat hij gedwongen was tegen veel te hoge prijzen melkpoeder af te nemen, waardoor de coöperatie alleen in 1990 al 22 miljoen gulden verlies leed. Uitspraak 28 november.