Rechter honoreert eis Zilveren Kruis

Apothekers in de regio Den Haag moeten hun declaraties weer per diskette aanleveren aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het bedrijf had dat geëist in een kort geding, dat was aangespannen tegen de Haagse vereniging van apothekers en twee individuele apothekers. Naast de verplichting de declaraties op een elektronisch medium naar Zilveren Kruis te sturen heeft de president ook bepaald dat de apothekers en de verzekeraar weer aan tafel moeten gaan zitten om te komen tot een nieuw contract.

Besprekingen daaromtrent zijn in het voorjaar verzand, omdat Zilveren Kruis heeft aangekondigd met postorderfarmacie te willen beginnen, waardoor de apothekers zich in hun bestaan bedreigd voelen.

De besprekingen over dat nieuwe contract vinden plaats in de regio. Zilveren Kruis heeft zich daardoor gedwongen gezien procedures aan te spannen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, waardoor het volgens de Haagse president op een 'rondtrekkend circus' begint te lijken. Uitspraak in de Amsterdamse zaak wordt morgen verwacht.

De apothekers hebben tijdens het geding naar voren gebracht dat het aanleveren van declaraties op papier 'het enige drukmiddel' vormt om een aantal eisen - omtrent tarieven en medicatie-bewaking - af te dwingen. De verzekeraar zegt hierdoor enkele miljoenen guldens schade per jaar te lijden, omdat de administratie nu weer met de hand moet worden gevoerd.