PvdA wil geheime rapportage IRT inzien

DEN HAAG, 16 OKT. Tweede-Kamerlid Kalsbeek (PvdA) wil dat minister Sorgdrager (Justitie) een zakelijke beschrijving aan de Tweede Kamer stuurt van de geheime rapportages over het functioneren van officieren van justitie tijdens de IRT-affaire.

Het gaat om “personeelsvertrouwelijke” dossiers van procureur-generaal Ficq die voor Sorgdrager aanleiding waren geen rechtspositionele maatregelen te nemen tegen bij de IRT-affaire betrokken OM-leden. Deze krant meldde vorig week dat daarin over drie Haarlemse officieren van justitie wordt vastgesteld dat ze een “bovengemiddeld zorgvuldig” toezicht hebben gehouden op de Criminele Inlichtingendienst (CID) van de politie in Haarlem, terwijl de commissie-Van Traa eerder uiterst negatief over de rol van deze officieren oordeelde. CID Haarlem bracht tienduizenden kilo's softdrugs op de markt.

Het verzoek van Kalsbeek, gesteund door Sorgdragers partij D66, komt nog voordat het kabinet heeft gereageerd op een vorige week door CDA en GroenLinks gestelde vraag om de complete personeelsvertrouwelijke rapportages van Ficq openbaar te maken. Volgens Rabbae (GroenLinks) is het “een goed gebruik” eerst de antwoorden op gestelde vragen af te wachten. “Het kabinet zit erg met de zaak in zijn maag. Vanuit de Kamer moest er kennelijk een uitweg worden geboden”, aldus Rabbae. De Kamer debatteert over enkele weken over de rapportages van Ficq.