PARKEERGELD

Drugsverslaafden zijn er verantwoordelijk voor dat de gemeente Amsterdam in de eerste helft van 1996 4,3 miljoen gulden minder parkeergeld ontving dan de 15,4 miljoen gulden waarop was gerekend. Meestal werden de verslaafden er zelf slechts enkele guldens rijker van. Volgens Stadstoezicht was er eind 1995, begin 1996 opeens sprake van een enorme toename van de vernielingen.

De daders stopten iets in de automaten, waardoor een parkeerder die geld inwierp niet alleen geen kaartje kreeg, maar ook zijn geld kwijt was. “Zodra de automobilist afdroop, rosten de vernielers een ijzeren staaf door het apparaat, waardoor ze de zojuist ingeworpen munten buit maakten”, aldus Stadstoezicht.