NS mag onrendabele lijnen deels behouden

DEN HAAG, 16 OKT. Over twee tot vier jaar zullen negen onrendabele treindiensten door regionale overheden worden aanbesteed. Eén treindienst, Almelo-Mariënberg, wordt vervangen door een busdienst. De overige onrendabele treindiensten die de spoorwegen dit voorjaar voordroegen voor overheidssubsidie zullen voor een periode van vijf tot tien jaar in handen blijven van de NS.

Dat schrijft minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) in haar concept-standpunt over dertig onrendabele treindiensten. Het 'vertrouwelijk en voorlopig concept' is ter beoordeling toegezonden aan belanghebbenden. Volgende maand ontvangt de Tweede Kamer het definitieve standpunt.

Over de toekomst van de dertig onrendabele treindiensten is de afgelopen maanden intensief overlegd met regionale overheden wier standpunt, aldus Jorritsma, “zeer zwaar heeft gewogen”.

Daarnaast hebben financiële en vervoerkundige motieven een rol gespeeld bij de indeling van de onrendabele treindiensten in drie categorieën, zo blijkt uit het voorlopige standpunt.

De eerste categorie omvat treindiensten die redelijk kostendekkend zijn en waar een aanzienlijk aantal reizigers gebruik van maakt. Het gaat onder meer om diensten in de kop van Noord-Holland.

De tweede categorie, met bijvoorbeeld lijnen rond Zutphen en Zwolle, is minder kostendekkend. Wegens “de positieve regionale adviezen en het perspectief dat verbetering mogelijk is” wordt echter ook hiervoor een contract met de spoorwegen afgesloten.

De onrendabele treindiensten die worden aanbesteed zijn: Maastricht-Heerlen, Leeuwarden-Harlingen, Leeuwarden-Stavoren, Groningen-Roodeschool, Groningen-Delfzijl, Groningen-Nieuweschans, Arnhem-Zevenaar-Winterswijk, Zutphen-Winterswijk, Rotterdam-Pijnacker-Den Haag.

Volgende maand moet er ook meer duidelijkheid komen over de voorwaarden waaronder rendabeler delen van het spoornet eventueel worden opengesteld voor derden.