Maljers praat met Samsung over Fokker

ROTTERDAM, 16 OKT. Oud-Unilever-topman F. Maljers is vandaag namens de overheid de onderhandelingen begonnen met het Zuidkoreaanse Samsung over de overname van het failliete Fokker.

Maljers, onder wiens leiding begin dit jaar de gesprekken met Daimler-Benz en DASA over de redding van Fokker mislukten, is opnieuw door minister Wijers (Economische Zaken) ingeschakeld. Maljers handelt onder de politieke verantwoordelijkheid van Wijers. Het is overigens de bedoeling buiten het 'zicht' van de media te onderhandelen.

Gisteren zei een woordvoerder van minister Wijers nog dat hem niets bekend was van onderhandelingen op woensdag. Hij sloot echter niet uit dat er op ambtelijk niveau zou worden gesproken.

De onderhandelingen staan onder grote tijdsdruk omdat volgens de curatoren van Fokker uiterlijk eind van de maand duidelijk moet zijn wat er met de failliete vliegtuigbouwer moet gebeuren. Deze termijn hangt samen met de positie van de toeleveranciers, die steeds meer moeite zeggen te hebben hun leveranties na te komen.

Optimisme over de gesprekken met Samsung wordt door betrokkenen bij de onderhandelingen vooralsnog de kop in gedrukt. Bij berichten dat Samsung zijn financiële eisen richting Nederlandse overheid aanzienlijk omlaag heeft geschroefd, waardoor de kansen op een overname sterk zouden zijn gestegen, worden van verschillende kanten van vraagtekens voorzien. Samsung zou naar verluidt nu in totaal nog maar een bijdrage van de Nederlandse staat vragen van circa 600 miljoen gulden, een halvering van de aanvankelijke eisen.

Op het ministerie van Economische Zaken wordt deze optimistische visie niet gedeeld. “Met dat bedrag is nog niet het hele verhaal verteld. Er zijn nog grote hinderpalen. Er zijn nog veel verborgen posten”, aldus een ingewijde. De problemen betreffen behalve de toekomstige werkgelegenheid die Samsung bij Fokker in de toekomst in Nederland wil garanderen ook de financiële onderbouwing en de balans van een nieuw Fokker. Minister Wijers vindt vooral het eigen vermogen van 100 miljoen gulden dat Samsung voor de nieuwe onderneming voorstelt, te klein. Hij is bang dat het bedrijf daardoor niet stevig genoeg op zijn benen wordt gezet en dat de overheid wellicht in een later stadium, precies als met DASA gebeurde, opnieuw zal moeten bijspringen.

Door de aarzeling bij de honderden toeleveranciers om nog produkten te leveren aan een failliet verklaard Fokker, ging een ambitieus vliegtuigprogramma van de curatoren niet door. De curatoren hadden plannen om naast het al bestaande bouwprogramma, dat begin volgend jaar stopt, nog eens 25 tot 35 vliegtuigen te laten bouwen. De zoektocht naar een industriële en financiële partner was echter niet succesvol. Te veel partijen twijfelden.