Kritiek PvdA op stadsbeleid van kabinet

DEN HAAG, 16 OKT. Het grote-stedenbeleid van het kabinet spreekt in de wijken nauwelijks tot de verbeelding. “Het zegt mensen geen ene mallemoer”, zei het Tweede-Kamerlid Van Heemst (PvdA) gisteravond tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Van Heemst vond het “verontrustend” dat verantwoordelijk staatssecretaris Kohnstamm (D66) in dat opzicht nog geen succes heeft weten te boeken. Hij werd in het kabinet-Kok speciaal aangesteld om het grote-stedenbeleid te coördineren. “Deze staatssecretaris moet ervoor zorgen dat de direct betrokken wijkbewoners bol staan van trots, als ze weten dat ze onder het grote-stedenbeleid vallen, dat ze er dan van overtuigd zijn dat zij en niemand anders in de prijzen zijn gevallen.” Kohnstamm moet “de motor van dat proces” zijn, aldus Van Heemst.

Het Kamerlid Scheltema, partijgenoot van Kohnstamm, vond dat Van Heemst de staatssecretaris ten onrechte aanviel. “Wie moet de mensen motiveren?”, vroeg zij aan Van Heemst. “Dat zijn toch in de eerste plaats de steden zelf? U moet uw collegae in de steden aanspreken om er iets moois van te maken. En als u dit soort taal hier uitslaat, dan doet u juist datgene wat u niet wilt bereiken: vanachter het katheder het grote-stedenbeleid degraderen.”

Overigens vindt de PvdA-fractie niet dat het grote-stedenbeleid is mislukt. Van Heemst noemde het een belangrijk project “waarvan ik hoop en verwacht dat 'paars' erin uitblinkt”. Resultaten zijn pas op lange termijn te realiseren, erkende hij. Hij vindt dat Kohnstamm zich wel meer moet inspannen om de resultaten concreet en zichtbaar te maken.

Het grote-stedenbeleid omvat een groot aantal projecten, variërend van de inzet van werklozen in Melkert-banen tot het terugdringen van spijbelen op scholen, waarbij bijna het voltallige kabinet bij is betrokken. Kohnstamm heeft met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en een twintigtal kleinere steden afspraken gemaakt, onder meer over de bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in probleemwijken, versterking van de stedelijke economie en vermindering van de werkloosheid.