Kamer voor nieuw bestuur universiteit

DEN HAAG, 16 OKT. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB). Voor stemden de regeringsfracties PvdA, VVD en D66. Het CDA stemde tegen, evenals GroenLinks en de Socialistische Partij. Vorige week dinsdag stemde de Kamer al over een groot aantal wijzigingsvoorstellen.

De MUB voorziet in een nieuwe Raad van Toezicht, die boven het College van Bestuur komt te staan. Verder wordt het medebestuur van studenten en personeel in universiteitsraad en faculteitsraad afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een medezeggenschapsraad en/of een inspraakorgaan. De universiteiten zijn vrij dit naar eigen inzicht nader in te vullen in statuten en reglementen.

De Kamer heeft per amendement bepaald dat een student deel uitmaakt van het opleidingsbestuur. Verder kan een student zitting nemen in het faculteitsbestuur. Minister Ritzen (Onderwijs) beoogt met de MUB de universitaire bestuurstructuur meer toe te snijden op een efficiënte en daadkrachtige organisatie die kan opereren op een grotere afstand van de centrale overheid. Een radenstructuur past daar volgens de minister niet in.

Vooral tijdens de parlementaire behandeling, die begon in de eerste week van september, hebben studenten op tal van plaatsen in het land en ook in de Tweede Kamer geprotesteerd tegen dit wetsvoorstel.

Het ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg, is verbijsterd over het aannemen van de MUB door de Tweede Kamer. ISO-voorzitter M. Stienen: “Het is te gek voor woorden dat onder het mom van slagvaardigheid door één pennenstreek een democratisch bestel wordt afgeschaft.” Stienen doelt hiermee op de wet uit 1970, de Wet op de universitaire bestuurshervorming, die de geledingen van studenten, niet-wetenschappelijk personeel en wetenschappelijk personeel het recht gaf van medebestuur. Het ISO vraagt zich af of op de universiteiten wel voldoende draagvlak bestaat om de nieuwe wet naar behoren uit te voeren.

Als de Eerste Kamer ook met de MUB instemt, kunnen universiteiten hun bestuursorganisatie met ingang van 1 september 1997 inrichten volgens de lijnen van de nieuwe wet.