Justitie: minder snel toestemming voor tv-loterijen

DEN HAAG, 16 OKT. Justitie gaat zich terughoudender opstellen bij het verlenen van vergunningen voor eenmalige televisieloterijen. Directe aanleiding is het geringe succes van de Nationale Teleloterij, een liefdadigheidsactie voor kinderen. De stichting Childright Worldwide organiseerde de loterij in 1995.

De organisatie kwam onlangs in opspraak door kritiek van een aantal gerenommeerde hulporganisaties op de chaotische boekhouding. Voorts zou Childright voor de produktie van de televisie-actie in zee zijn gegaan met een dubieuze Zweedse onderneming, Play TV. Van de voorgespiegelde miljoenenopbrengst bleef uiteindelijk maar weinig over. Bovendien is de stichting met Play TV nog verwikkeld in een financieel dispuut over een bedrag van ruim 1,5 miljoen gulden.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) ontkende gisteren in de Tweede Kamer dat er sprake zou zijn van een financieel debacle van de actie. Na aftrek van de kosten restte een voordelig saldo van 1,9 miljoen gulden, stelde zij.

Bij de vergunningverlening is gekeken naar de deugdelijkheid van de organisatie, de begroting en het doel. De betrouwbaarheid bleek volgens Schmitz uit de klinkende namen van Nobelprijswinnaars in het bestuur van de stichting. Ook het doel kon de toets van de kritiek doorstaan. Ten aanzien van de begroting werd gerekend op totaal 2,8 miljoen deelnemers verdeeld over veertien uitzendingen.

Uit het voorlopig overzicht dat Schmitz van de stichting ontving blijkt echter dat het aantal deelnemers beperkt is gebleven tot 833.000. De totale opbrengst was zeven miljoen gulden. Bij hulporganisaties als Liliane en stichting Wereldkinderen was de verwachting gewekt dat de opbrengst een veelvoud zou zijn. Schmitz moest dan ook erkennen dat er blijkbaar niet zoveel belangstelling bestaat voor dit soort evenementen. Zij wil daarom voor toekomstige vergunningverlening de samenwerking met het Centraal Bureau Fondsenwerving aanhalen. (ANP)