Groningen wil minima zelf gaan verzekeren

GRONINGEN, 16 OKT.De gemeente Groningen wil voor uitkeringsgerechtigden een gratis of goedkopere aanvullende ziektekostenverzekering. Daarover wordt onderhandeld met de noordelijke ziektekostenverzekeraar RZG.

Een groot deel van de vijftienduizend uitkeringsgerechtigden in Groningen blijkt geen aanvullende ziektekostenverzekering te hebben voor onder meer tandheelkundige hulp en fysiotherapie. De verzekering van circa twintig gulden per maand vinden zij te duur. Volgens de Groningse wethouder K. Swaak (sociale zaken) is de kans aanwezig dat deze groep steeds minder gebruik maakt van vormen van zorg waarvoor die aanvullende verzekering nodig is. Een sociale dienst mag een aanvullende ziektekostenverzekering niet vergoeden met de bijzondere bijstand.

Eerder sprak RZG-directeur T. Schildkamp zijn bezorgdheid uit over het grote aantal onderverzekerden in de stad Groningen. Twintigduizend Groningers hebben geen aanvullende verzekering. De gemeente Groningen is nu met RZG in onderhandeling of uitkeringsgerechtenden gratis of goedkoper bijverzekerd kunnen worden. De sociale dienst wil dan de premies gaan inhouden. Voor het RZG is dit voordelig want de verzekeraar is veel geld kwijt aan het innen van achterstallige premies. Deelname is op basis van vrijwilligheid. In de gemeente Dordrecht is sinds januari van dit jaar al een dergelijke regeling van kracht. Volgens een woordvoerder is dit een succes, 85 procent van de uitkeringsgerechtigden maakt er gebruik van.

In Groningen is de regeling onderdeel van een pakket maatregelen voor mensen met een bijstandsuitkering dat gisteren is gepresenteerd. Hiermee is een bedrag van 25 miljoen gulden gemoeid. Groningen heeft onder meer in navolging van Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen een minimapas, de zogeheten Stadjerspas, ingevoerd. Mensen met een minimum inkomen krijgen hiermee korting op allerlei activiteiten. In de eerste twee maanden zijn er bijna 9.000 passen verkocht.