Gemiddelde huur stijgt minder snel

DEN HAAG, 16 OKT. Particuliere verhuurders hebben het afgelopen jaar de huren verhoogd met gemiddeld 4 procent. De woningcorporaties verhoogden de huren met gemiddeld 4,2 procent. Dit staat in de jaarlijkse “huurbrief” die staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De gemiddelde huurstijgingen vertonen een dalende trend, signaleert Tommel. Vorig jaar stegen de huren van woningen van particuliere verhuurders (onder wie beleggers) nog met 5 procent en in 1994 met 5,5 procent. Ook de huurverhogingen van sociale verhuurders dalen; vorig jaar was deze 4,6 procent, in 1994 5,1 procent.

Volgend jaar zal de huurstijging volgens Tommel uitkomen op 3,5 procent. De woningcorporaties moeten hetzelfde percentage aanhouden als de minimale gemiddelde huurstijging van hun totale bezit. Als de inflatie lager is dan drie procent, kunnen de corporaties een ontheffing van dit minimum krijgen. Tommel kondigt aan deze ontheffing “ruimhartig” te verlenen.

Woningcorporaties die in voorgaande jaren boven het minimum zaten en daardoor een extra “buffer” hebben opgebouwd, mogen ook onder het percentage van 3,5 blijven. Volgens Tommel zal de dalende trend in de huurstijgingen doorzetten. De bewindsman handhaaft echter de maximale huurstijging per woning op 6,5 procent. Daardoor kunnen woningbouwverenigingen de huren van gewilde woningen wat meer verhogen dan gemiddeld.