Financiën België kan swaps niet aan

BRUSSEL, 16 OKT. Het Belgische Rekenhof is kritisch over risicovolle financiële transacties die het ministerie van financiën tussen 1989 en 1992 uitvoerde. Volgens het hof was Financiën “niet uitgerust en onvoldoende voorbereid”.

In de periode 1989 tot 1992 is de Belgische overheid voor 54 miljard frank financiële verplichtingen aangegaan door middel van zogenoemde 'swaps', waarbij leningen in een sterke munt met lage rente worden omgezet in leningen in een zwakke munt met hoge rente. Op korte termijn levert dit winst, maar op de vervaldag moeten de 'swaps' worden terugbetaald in de oorspronkelijke harde valuta. De Belgische regering rekende erop dat de zwakke munten in waarde zouden stijgen, maar ze zijn juist gedaald. De transacties dreigen daarmee uit te lopen op een verlies van 39 miljard frank (1,8 miljard gulden).

Het Rekenhof stelt in een rapport dat gisteren werd aangeboden aan het parlement, dat de 'swaps' soms werden uitgevoerd door slechts één ambtenaar. Ook zouden risico's onvoldoende zijn bepaald. “De technieken voor het berekenen en simuleren van resultaten zijn ruim ontoereikend gebleven”, aldus het Rekenhof. Minister van financiën Philippe Maystadt, die ook in de gewraakte periode verantwoordelijk was voor financiën, verdedigde zich gisteren in de Kamercommissie van financiën met het argument dat risico's inherent zijn aan actief schuldbeheer. “Niets doen is ook speculeren.” Hij erkende wel dat enkele ambtenaren “mogelijk te ver gegaan zijn” bij de swap-operaties. De minister kon de oppositie niet overtuigen, maar weet zich gesteund door de meerderheidspartijen.

De 'swaps' kwamen aan het licht tijdens het debat over de begroting voor 1997, twee weken geleden in het parlement. De liberale oppositieleider Herman de Croo citeerde uit brieven van het Rekenhof, waarin kritiek wordt geleverd op het “speculatieve optreden” van de overheid. Het Rekenhof maakte melding van een “zwarte kas” van 19 miljard frank, die moet dienen om “op occulte wijze de te verwachten toekomstige verliezen te dekken”. De Croo leverde ook kritiek omdat de regering de Kamer niet had ingelicht over de swaps.