Deurwaarders hervatten werk bij veeboeren

DEN HAAG, 16 OKT. De Nederlandse belastingdeurwaarders hervatten het uitreiken van aanslagen aan boeren die hun mestheffing over 1995 weigeren te betalen. Na een gesprek met de directeur-generaal der belastingen gisteren hebben de deurwaarders hiertoe besloten.

De Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders (AVB) heeft vorige week in een brief aan het ministerie van Financiën gewezen op de onaangename behandelingen die sommige deurwaarders bij boeren ondergaan. Volgens de deurwaarders was de werksfeer te grimmig geworden. Auto's werden klem gezet, groepjes boze boeren sloten deurwaarders in en in enkele gevallen werden rechtstreekse bedreigingen in de richting van de ambtenaren geuit. Hierdoor wilden de belastingdeurwaarders hun werkzaamheden voorlopig staken.

In een gesprek met de directeur-generaal der belastingen van het ministerie Financiën kregen de deurwaarders gisteren echter toezeggingen dat hun veiligheid zal worden gewaarborgd. Daarop hebben ze besloten nieuwe opdrachten te accepteren. “We hebben waarborgen gekregen dat veiligheidsnormen in acht genomen zullen worden. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van mobiele telefoons om de politie in te schakelen. Eén en ander moet nog wel op papier worden gezet, het zal nu vooral een budgettair probleem zijn”, aldus een woordvoerder van de belastingdeurwaarders.

Na afloop van de begrotingsbehandeling van Landbouw gisteren in de Tweede Kamer drong minister Van Aartsen (Landbouw) er bij de deurwaarders op aan door te gaan met hun werk. Hij zei “begrip te hebben” voor de deurwaarders. “Maar als ze behoefte hebben aan extra bescherming dan krijgen ze die”, aldus Van Aartsen. Ambtenaren kunnen volgens de minister altijd de hulp van politie inroepen, als ze behoefte aan ondersteuning hebben.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) liet gisteren bij monde van voorzitter W. van den Brink in het televisie-programma Nova weten dat er “met geen vinger aan deurwaarders zal worden gezeten”. “De deurwaarder als mens zal niets worden aangedaan”, aldus Van den Brink. Volgens de varkensboer en actieleider zullen de protestacties echter wel worden voortgezet. Als een deurwaarder een auto bij een boer op een erf parkeert kan het gebeuren dat er tractoren naast worden gezet, zegt Van den Brink. De deurwaarders zijn tevreden met de toezeggingen van de varkenshouders dat 'lichamelijk contact' achterwege zal blijven. “Er is natuurlijk wel de verbale agressie die je altijd met dit werk tegenkomt, maar bij boeren heb je soms te maken met heethoofden. Ik neem aan dat de boeren de oproep van Van den Brink in acht zullen nemen. We willen niet met politieagenten langs de boerderijen gaan, de meeste boeren doen namelijk niet agressief. Die moet je niet de dupe laten zijn”, aldus de woordvoerder van de belastingdeurwaarders.