VVD wil bos en polder verkopen aan particulier

DEN HAAG, 15 OKT. Bossen en polders die nog in het bezit van het rijk zijn, moeten worden verkocht aan particulieren. De opbrengst daarvan kan worden gebruikt voor de verbetering van de concurrentiepositie van de agrarische sector en voor uitbreiding van het natuurbeleid.

Dit stelt het Tweede-Kamerlid Blauw (VVD) vanmiddag voor tijdens de behandeling van de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Volgens de landbouwwoordvoerder van de VVD kunnen particulieren de taken van staatsbosbeheer makkelijk overnemen. “Steeds meer particulieren houden zich bezig met natuurbeheer. De overheid kan terugtreden”, aldus Blauw. Met name organisaties ter bescherming van de natuur, boeren en particulieren zouden meer ruimte moeten krijgen.

De staat bezit momemteel ongeveer tien procent van het totaal aantal hectares grondgebied in Nederland. Het gaat daarbij met name om de polders van Flevoland en de staatsbossen. Beheer door de overheid is volgens Blauw alleen gerechtvaardigd als dit een meerwaarde voor het natuurgebied oplevert.

Het Kamerlid wil niet alle bossen en polders verkopen. “De overheid houdt een collectieve verantwoordelijkheid voor behoud van het landschap. Daarom mogen ook alleen die gronden worden verkocht die hun bestemming als bijvoorbeeld natuurgebied behouden. We zullen ons wel moeten houden aan aanspraken die gemaakt zijn om natuurgebieden te behouden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. De uitvoering daarvan moet in de verkoopvoorwaarden worden vastgelegd”, aldus Blauw.

Het Kamerlid gaat met zijn plannen een stuk verder dan minister Van Aartsen (VVD, LNV) wil. De minister kondigde in zijn begroting al aan volgend jaar verder te willen gaan met 'experimenten' van particulier natuurbeheer. Volgens de bewindsman is het niet de bedoeling dat alle soorten natuur door particulieren worden beheerd. Het moet gaan om een aanvulling wat organisaties als Staatsbosbeheer doen.

De Vereniging Natuurmonumenten vindt het voornemen van de minister in principe “uitstekend”. Maar de organisatie zet wel vraagtekens bij het idee dat boeren en particulieren een grotere rol moeten krijgen in het uitvoeren van de Ecologische Hoofdstructuur. Volgens Natuurmonumenten zou dat ten koste gaan van het optimale beheer en kwaliteit van de aangewezen natuurgebieden. “Natuurbeheer is een specialisme”, aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten.