Vrede van Münster

Dr. Fabio Poelhekke prijst (3 oktober) het protest van Fabio Chigi, de pauselijke nuntius, aanwezig bij de vredesonderhandelingen in Münster. Op grond van het monumentale proefschrift van Poelhekke's vader ontstaat bij mij eerder reserve over het protest van deze Vaticaanse diplomaat. Chigi's protest (in de vorm van een notariële akte) werd in 1648 zorgvuldig geheim gehouden.

Ik meen, dat het document pas in de vorige eeuw werd ontdekt. Aan de (reeds beklonken) vrede veranderde het protest niets. Ook niet aan het lot van de katholieken in Nederland, die er in 1648 slecht afkwamen.

De nuntius Chigi (later Paus Alexander II) lijkt in Münster op eigen rugdekking te zijn uitgeweest. Met een geheim foefje. Geen staaltje van diplomatie of voorbeeld van flexibiliteit in internationale verhoudingen, zoals dr. Fabio Poelhekke stelt.

Overigens ondervonden de Nederlandse onderhandelaars in Münster geen hoffelijkheid of tolerantie van de nuntius Chigi. Bij aankomst weigerde hij hen te ontvangen. En enkele jaren later merkte Chigi nog eens op dat hij alleen met ketters wilde praten als het om bekering ging. Ook dit staat in het indrukwekkende proefschrift van dr. Fabio Poelhekke's vader vermeld.