Van Dok biedt India half miljard

NEW DELHI, 15 OKT. Staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken heeft de regering van India een economisch hulppakket ter waarde van naar schatting 500 miljoen gulden aangeboden voor een programma van zeven jaar.

Van Dok is met een handelsmissie in India. Het hulppakket voor India kwam tot stand in samenwerking met Ontwikkelingssamenwerking en Financiën. Het gaat om bevordering van investeringen, export en kennisoverdracht. Stimulansen zijn er ook voor samenwerking tussen Nederlandse en Indiase bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. (ANP)