Uitgaven innovatie hoger dan het gemiddelde in de EU

DEN HAAG, 15 OKT. De uitgaven aan innovatie van bedrijven in Nederland zijn gestegen tot boven het gemiddelde van de Europese Unie. Er is echter een gebrek aan gekwalificeerd personeel, waardoor een deel van de uitgaven aan research & development (R & D) naar het buitenland vloeit.

Dat blijkt uit de studie 'Kennis en economie 1996' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode 1992-1994 innoveerden vier op de tien industriële bedrijven. Het CBS verwacht dat dit aantal zal stijgen voor de jaren 1995-1996.

De gestegen R & D-uitgaven betekenen een succes voor minister Wijers (Economische Zaken). Hij riep bij zijn aantreden het stimuleren van innovatieve technologie uit tot het speerpunt van zijn beleid. Wijers zal echter samen met zijn collega Ritzen (Onderwijs) op moeten trekken om de basis voor een krachtige technologie te leggen. Het aantal studenten dat een HBO of universitaire studie volgt op het gebied van natuurkunde, wiskunde, de medische wetenschap, techniek, handel of transport blijft met dertig procent ver achter bij de aantallen in Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken en België. Vooral de achterstand met Duitsland noemt het CBS groot: daar volgt bijna de helft van de studenten dergelijke studierichtingen.

Universiteiten, researchinstellingen en ondernemingen besteedden in 1994 2,04 procent van het bruto nationaal produkt aan R & D. Twee jaar daarvoor lag dat percentage nog onder de twee procent. De stijging zit vooral bij middelgrote bedrijven met tussen de 50 en 500 werknemers, en bij niet-industriële ondernemingen, zoals dienstverlenende bedrijven.

Het CBS noteert vooral daar een toename omdat het aantal middelgrote en niet-industriële bedrijven fors is gestegen.

De betekenis van innovatie bij bedrijven in de laatste categorie is volgens het CBS betrekkelijk gering, maar de sterke stijging indiceert dat R & D in niet-industriële sectoren steeds belangrijker wordt.

Het ministerie van Economische Zaken is terughoudend om de gestegen R & D-uitgaven aan het beleid van Wijers toe te schrijven. “De overheid is slechts voorwaardenscheppend”, aldus een woordvoerder. “Als Philips hoest zijn de technologie-investeringen elders meteen verkouden.”