Rivierkreeften

Onze ministers De Boer (VROM) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) lieten een mand rivierkreeften te water in de Hollandse IJssel (NRC Handelsblad, 7 oktober).

De Hollandse IJssel wordt daar beschreven als de vuilste rivier van Nederland. Er dient op grond van de Natuurbeschermingswet tegen genoemde bewindsvrouwen te worden opgetreden wegens moord met voorbedachten rade op een wettelijk beschermde diersoort.