Plicht tot werken verdeelt coalitie

DEN HAAG, 15 OKT. Binnen de coalitie is een conflict uitgebroken over het minimumloon en de werkplicht. De PvdA wil werkloze kostwinners niet verplichten tijdelijk werk aan te nemen beneden het minimumloon. D66 en de VVD willen dat wel. Ook het CDA is voor.

Vanmiddag zouden minister Melkert (Sociale Zaken) en de fractiewoordvoerders Van Hoof (VVD), Van Zijl (PvdA) en Bakker (D66) voor de derde maal overleggen. Alle partijen blijven op hun standpunt staan, zo bevestigen de Tweede-Kamerleden Van Zijl en Bakker, alsmede het ministerie van Sociale Zaken desgevraagd. Volgens D66-Kamerlid B. Bakker staan Melkert en Van Zijl “onder druk van de vakbeweging en de partij om hun poot stijf te houden”.

Twee jaar geleden is een mogelijkheid geopend om tijdelijk af te wijken van de Wet Minimumloon. De VVD was voorstander van verlaging van het minimumloon, de PvdA was fel tegen. D66 opperde toen de mogelijkheid van dispensatie. In maart stelde minister Melkert een wet voor waarin voor arbeidsovereenkomsten van ten minste een jaar of ten hoogste vier jaar dispensatie wordt geregeld. Gedurende maximaal 2 jaar mag de werkgever tot 30 procent onder het wettelijk minimumloon betalen. Hij moet dan wel zorgen voor scholing en begeleiding. Daarna is de werkgever verplicht ten minste het minimumloon te betalen.

Het conflict draait om de vraag of de overheid kostwinners, op straffe van korting op hun uitkering, mag verplichten hieraan mee te doen. Melkert wil alleen de mogelijkheid bieden. Hij schreef bij zijn wetsvoorstel “dat arbeid niet hoeft te worden aanvaard als de beloning minder bedraagt dan het voor betrokkenen geldende uitkeringsniveau”. De andere grote partijen vinden dat werklozen gedwongen moeten kunnen worden onder het minimumloon te gaan werken. Bij weigering zou de uitkering gekort moeten worden. “Het wetgevingsproces stokt nu al vijf maanden door de barrière die Melkert en de PvdA opwerpen”, aldus D66-Kamerlid B. Bakker.

Alleenverdieners met een minimumuitkering zouden als gevolg van de dispensatie tot dertig procent in inkomen achteruit kunnen gaan. Weliswaar kunnen zij bij de sociale dienst een aanvulling op hun uitkering krijgen, maar de vakbonden en de PvdA vinden dat geen manier.