Onderzoek naar voorkennis geldt ook groep Fortis

ROTTERDAM, 15 OKT. Het onderzoek naar misbruik van voorwetenschap bij de handel in effecten van BolsWessanen strekt zich uit tot de financiële groep Fortis. Het onderzoek richt zich onder meer op een aantal opmerkelijke transacties van Fortis-dochter KBW Effectenbank.

Dit blijkt uit interne 'strikt vertrouwelijke' rapportages uit 1995 van het Controlebureau van de Amsterdamse Effectenbeurs en van de onderzoeksafdeling van de Amsterdamse Optiebeurs. De rapportages maken deel uit van het strafdossier dat het openbaar ministerie over de zaak samenstelt voor het justitieel onderzoek naar de BolsWessanen-affaire.

Een woordvoerder van Fortis bevestigde vanochtend dat het onderzoeksbureau van de beurs onderzoek heeft gedaan naar door KBW Effectenbank uitgevoerde transacties in BolsWessanen. Volgens de woordvoerder is er toen “niets onreglementairs” geconstateerd.

Het is de eerste keer dat een grote financiële instelling in verband wordt gebracht met voorwetenschap BolsWessanen. Tot nog toe werden in deze affaire vier particuliere beleggers en een directeur van BolsWessanen voor verhoor gearresteerd. Justitie deed ook huiszoeking bij drie optiehandelaren.

Het onderzoek naar misbruik van voorwetenschap richt zich met name op opmerkelijke transacties in het fonds BolsWessanen vorig jaar zomer. De transacties hadden plaats kort voordat BolsWessanen geheel onverwachts met het bericht naar buiten kwam dat het bedrijf er minder goed voorstond dan werd aangenomen. Op 3 juli 1995, de dag voor de bekendmaking van de tegenvaller voor het drank- en voedingsmiddelenconcern, werden alleen al ongeveer 3.600 putopties verhandeld. Dat is meer dan het achtvoudige van wat er in dat jaar op een gemiddelde dag aan puts werd verhandeld.

Het persbericht van BolsWessanen zorgde op 4 juli voor een daling van de koers, waardoor beleggers die kort voor de verschijning van het bericht hadden gekocht of verkocht flinke winsten konden incasseren respectievelijk hun verliezen konden beperken.

Pagina 19: Haarlemse makelaar deed grote transacties

Fortis-dochter KBW blijkt nu ook in de bewuste periode te hebben gehandeld. De effectenbank rondde “uitsluitend op 3 juli 1995” transacties af in 500 putopties BolsWessanen. Dat gebeurde onder meer voor twee door Fortis beheerde beleggingsfondsen (VSB Certificatenfonds en het VSB Mix Fund). Met het sluiten van de geschreven putopties beperkte KBW de verliezen die optraden na de koersdaling van de volgende dag. KBW verkocht bovendien in de dagen voorafgaande aan het koersgevoelige persbericht van het drank- en voedingsmiddelenconcern totaal 28.525 aandelen BolsWessanen.

De onderzoekers van de Optiebeurs hebben vorig jaar bij KBW telefonisch om opheldering gevraagd over de aandelen- en optietransacties. Een van de directeuren van de effectenbank meldde toen dat het “initiatief voor deze transacties is uitgegaan van een marktpartij, die zowel op de Optiebeurs als op de Amsterdamse Effectenbeurs actief is”. Volgens het Controlebureau van de effectenbeurs is “KBW niet bereid gevonden de naam van de desbetreffende marktpartij te noemen.”

De onderzoekers van de beurs constateren in hun rapportage een opmerkelijk verband tussen KBW Effectenbank en twee optiehandelaren die van misbruik van voorwetenschap worden verdacht. Eén van de directeuren van KBW is namelijk commissaris van SB Management, marketmaker op de Optiebeurs, waar de verdachte optiehandelaren directeur van zijn. Ook deze twee optiehandelaren/directeuren hebben voorafgaand aan het persbericht van BolsWessanen flink gehandeld in puts BolsWessanen.

De onderzoekers van de beurs schrijven dat ze, gezien dit opmerkelijk verband tussen KBW en de omstreden optiehandelaren, voorlopig geen onderzoek hebben gedaan naar KBW. “Gelet op de als opvallend aangemerkte transacties van beide directieleden van SB Management is vooralsnog door het Controlebureau geen nader onderzoek gepleegd ten einde te voorkomen dat eventueel toekomstig opsporingsonderzoek zou kunnen worden belemmerd”.

De woordvoerder van Fortis zei vanochtend dat de zaak KBW, anders dan de zaak van de optiehandelaren, nooit is voorgelegd aan het tuchtcollege van de Optiebeurs. “De zaak is daarmee afgerond”, aldus de zegsman. De optiehandelaren zijn inmiddels door het interne tuchtcollege niet schuldig bevonden aan handel met voorkennis BolsWessanen. Ze worden echter nu door Justitie onder de loep genomen.

De betreffende directeur van KBW verklaarde vorige maand naar aanleiding van huiszoekingen bij de twee directeuren/optiehandelaren dat hij daar als commissaris niets over te zeggen heeft omdat de handelaren het voor eigen privé-rekening in opties BolsWessanen hadden gehandeld. “Ik heb hiermee als commissaris helemaal niets te maken.”

Uit de vertrouwelijke rapportages van de onderzoekers van de beurs blijkt dat er naast de vier reeds aangehouden particuliere beleggers nog een vijfde particuliere belegger “opvallende transacties” heeft verricht in BolsWessanen. Het betreft hier een makelaar uit Haarlem. Anders dan de andere particuliere beleggers is deze man niet voor verhoor opgepakt. Volgens de Optiebeurs heeft hij totaal een kleine halve ton overgehouden aan de transacties met in 210 opties. De makelaar was vandaag onbereikbaar voor commentaar.

    • Karel Berkhout
    • Geert van Asbeck