Onderzoek corruptie in Brits parlement

LONDEN, 15 OKT. Een Britse Lagerhuiscommissie heeft gisteren opdracht gegeven tot onderzoek naar parlementariërs die zich voor het stellen van kamervragen zouden hebben laten betalen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Gordon Downey, de parlementair commissaris die vorig jaar werd benoemd om op normen en waarden in Hoger- en Lagerhuis toe te zien. Als de bevindingen van de commissaris daartoe aanleiding geven, zal de commissie in het openbaar getuigen horen. Gewoonlijk zijn alle bijeenkomsten van de commissie besloten.

Twee jaar geleden, toen de beschuldiging voor het eerst opdook dat het Conservatieve parlementslid Ian Hamilton zich door de eigenaar van het prestigieuze warenhuis Harrod's had laten betalen, zag de commissie geen heil in een onderzoek. Een intern memo uit die periode wekt de indruk dat de regering destijds de conservatieve meerderheid in de commissie misbruikte om de zaak in de doofpot te stoppen. Formeel werd van een onderzoek afgezien omdat Hamilton een rechtzaak wegens smaad aangespannen tegen The Guardian, de krant die als eerste met de beschuldiging was gekomen. Een parlementair onderzoek terwijl de zaak 'onder de rechter' was, werd niet passend geacht. De voorzitter van het Lagerhuis, Betty Boothroyd, beslist nog deze week of de mogelijke regeringspoging om een schandaal te verhullen ook aan de Lagerhuiscommissie moet worden voorgelegd. Ze waarschuwde gisteren dat de reputatie van het Lagerhuis op het spel staat. Ze zei dat de parlementair commissaris voldoende bevoegdheden moet krijgen om zijn onderzoek snel tot een bevredigend einde te brengen. De twee grote oppositiepartien, Labour en de Liberaal Democraten, hadden gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Maar premier Major vindt dat niet mag worden getornd aan de zelfregulerende bevoegdheden van het parlement.