Koerdische strijd in Noord-Irak duurt voort

ANKARA, 15 OKT. De Koerdische Democratische Partij (KDP) van Masoud Barzani is vanmorgen aan een grootscheeps tegenoffensief begonnen rondom Degala, 60 kilometer ten oosten van Arbil, de administratieve hoofstad van Iraaks Koerdistan.

Volgens VN-waarnemers in de regio is het dorpje Degala nog steeds in handen van de KDP. Om de opmars van de rivaliserende Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van Jalal Talabani naar de hoofdstad te stuiten, hebben zeker 20.000 KDP-strijders, aangevoerd in een vloot gebutste bussen en andere voertuigen, vanaf vanmorgen stellingen ingenomen langs de weg van Degala naar Arbil. Ze zouden zijn voorzien van artillerie en andere zware wapens.

De PUK slaagde er in gisteren tot vlak bij Degala te naderen. Haar offensief volgde op de verrassende herovering, zondag, door de PUK van de strategische stad Sulaymanya. Dit bolwerk hadden ze op 9 september aan de KDP verloren, waarna de PUK grotendeels uit Noord-Irak was verdreven, naar Iran en de bergachtige grensstreek. De KDP had daarvóór met behulp van het Iraakse leger de hoofdstad Arbil al op de PUK heroverd.

Sami Abdurrahman, de woordvoerder van de KDP, herhaalde gisteren tijdens een bezoek aan Ankara dat de PUK massaal door Iran wordt ondersteund. “Ten minste 15.000 revolutionaire gardisten zijn Noord-Irak op zes plaatsen binnengedrongen.” De KDP heeft de internationale gemeenschap, waaronder het buurland Turkije, opgeroepen om te voorkomen dat de strijd tussen de rivaliserende Koerdische groeperingen zich uitbreidt tot een internationaal conflict. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe oorlog tussen Iran en Irak. Er is overigens geen bevestiging van onafhankelijke zijde van zo'n massale Iraanse interventie.

Volgens Westerse diplomaten in Ankara liet Abdurrahman in zijn gesprekken in de Turkse hoofdstad doorschemeren dat de KDP het afgelopen weekeinde opnieuw de hulp heeft ingeroepen van het Iraakse leger in de strijd tegen de PUK. Maar het regime in Bagdad lijkt deze keer een afwachtende houding aan te nemen. De Iraakse oppositie meldde vanochtend Iraakse tankbewegingen bij Arbil, maar ook deze mededeling werd niet onmiddellijk bevestigd. Waarnemers menen dat de Iraakse president Saddam Hussein het voorlopig niet op een gewapende confrontatie met Iran wil laten aankomen. In elk geval onthoudt de officiële Iraakse pers zich van alle commentaar op de ontwikkelingen in Noord-Irak. De kranten beperkten zich tot mededelingen dat de buitenlandse media “grote belangstelling toonden” voor een Iraakse oproep tot een dialoog - in Bagdad - tussen de strijdende Koerdische partijen. Ook Teheran zou er slechts op uit zijn om de chaos in Noord-Irak te laten voortdurende, wat de islamitische republiek in staat stelt om invloed in het Koerdische gebied te blijven uitoefenen.

De delegatie van de KDP voert morgen in Washington overleg met de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Robert Pelletreau. Deze sprak vorige maand al met KDP-leider Barzani in de Turkse hoofdstad, nadat deze de PUK praktisch uit heel Iraaks Koerdistan had verdreven. De algemene indruk is dat de VS niet langer bereid zijn een actieve rol te spelen in het conflict in Noord-Irak. Ze gebruikten de regio in afgelopen jaren als springplank om via het Iraakse Nationale Congres, een bundeling van Iraakse oppositiegroeperingen, het bewind in Bagdad omver te werpen. Na het militaire bondgenootschap van de KDP met Saddam Hussein is het spionagenetwerk van de VS in Iraaks Koerdistan volledig ontmanteld.