Geen akkoord over reductie van visvangst

ROTTERDAM, 15 OKT. De raad van Europese ministers voor de visserij heeft gisteren unaniem de plannen van visserij-commissaris Bonino van de hand gewezen om voor een aantal vissoorten binnen zes jaar tot een vangstreductie van veertig procent te komen.

De ministers, die in Luxemburg bijeen waren, vinden dat Bonino te hard van stapel loopt. De commissaris daarentegen meent dat de wetenschappelijke bewijzen voor een dramatisch lage visstand zo hard zijn dat drastische ingrepen niet langer kunnen wachten. Volgens haar kan alleen tot een structurele oplossing worden gekomen als de totale vissersvloot fors inkrimpt.

De Nederlandse minister Van Aartsen heeft er gisteren voor gepleit een overgangsregeling in te voeren voor 1997. Bonino verwacht eind dit jaar bij de traditionele onderhandelingen over de visquota met een compromis te kunnen komen.

Daarbij wordt ook gekeken naar de Nederlandse oplossing van 'zeedagen', zo heeft de commissaris toegezegd. Dat houdt in dat schepen slechts een deel van de week mogen vissen. Volgens Bonino is dat systeem onvoldoende om de visstand in Europa op termijn te beschermen. Niettemin heeft zij aan minister Van Aartsen de toezegging gedaan het systeem in haar overwegingen bij het zoeken naar een nieuw voorstel te willen betrekken.

De commissie ziet eigenlijk alleen heil in gesubsidieerde sloop van een flink deel van de Europese vissersvloot. Van Aartsen vindt dit een vorm van kapitaalvernietiging. De slechtste schepen van de Nederlandse vloot zijn bovendien al gesloopt.

Andere lidstaten twijfelen er aan of Nederlandse vissers niet de hand lichten met de 'zeedagen'. In de praktijk blijkt het systeem, dat is uitgedacht door de commissie-Biesheuvel echter goed te werken door scherpe controle van vissers onderling. De invoering van dat systeem voorkomt volgens Van Aartsen de sloop van moderne vaartuigen, terwijl de visserijsector nog wel kosteneffectief kan blijven werken. Mocht de de visstand weer op peil zijn, dan beschikt een land bovendien nog over deze schepen. Geen enkele andere Europese minister is echter enthousiast over het systeem.

“Nederland kan misschien een schip twee dagen per week kosteneffectief uit laten varen. Dat geldt niet voor andere Europese landen. Ook al zou de hele visstand terugkeren tot het oude niveau, dan is de huidige vloot nog te groot”, aldus een woordvoerder van Bonino.